Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
VÅRA TJÄNSTER

Beställa läkemedel och förbrukningsmaterial

Vår tjänst läkemedels- och varuförsörjning till regioner, kommunala enheter och privata vårdgivare är modern, kostnadseffektiv och håller hög kvalitet. Tjänsten anpassas efter era önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

Läkemedels- och varuförsörjning

I tjänsten ingår mottagande av order och leverans av läkemedel, läkemedelsnära varor, handelsvaror och förbrukningsvaror enligt behov. Tjänsten omfattar även hantering och expedition av licensläkemedel. Arbetet styrs av avtalade ledtider med stopp- och leveranstider som avtalats med respektive kund, ibland så korta som samma dag. I de fall du som avtalskund inte har ett eget beställningssystem för läkemedel så erbjuds ApoEx lösning Care.

Hemdialys

I tjänsten hemdialys ingår beställning och leverans av läkemedel och i vissa fall förbrukningsartiklar för PD (peritonialdialys) och hemodialys. Beställningarna görs i ApoEx eget system ApoLys.

Sortimentsinformation

Sortimentsavdelningen stöttar dagligen driften i frågor om bland annat förbrukningsmaterial, licensläkemedel, medicintekniska produkter, restnoteringar och eventuella utbyten för att optimera den service vi ger till våra kunder.

Slutenvårdsdos

Slutenvårdsdos är maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård eller annan vård där vården ansvarar för patientens läkemedelsanvändning. Tabletter och kapslar förpackas i dospåsar för varje patient och doseringstillfälle.

VÅRA TJÄNSTER

Tjänsteportfölj

ApoEx erbjuder försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt andra farmaceutiska tjänster till såväl privat som offentlig sektor. Många vårdgivare nyttjar ApoEx som helhetsleverantör medan andra valt ut delar av det totala erbjudandet.

Vi hjälper gärna till att skräddarsy en lösning
utifrån dina specifika behov.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss på support@apoex.se eller 010-10 10 222 så berättar vi mer!