Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Läkemedelssupport

Vår läkemedelssupport som läkemedelsservice, vätskevagnservice och läkemedelsautomater till regioner, kommunala enheter och privata vårdgivare är modern, kostnadseffektiva och håller hög kvalitet. Tjänsterna anpassas efter önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

Läkemedelsservice

ApoEx läkemedelsservice hjälper vården att sänka sina läkemedelskostnader samtidigt som kvaliteten i läkemedelshanteringen ökar. Tjänsten innebär att ApoEx, i nära samarbete med sjuksköterskor och läkare, tar hand om skötseln av läkemedelsförråden för olika typer av vårdenheter inom sjukhusförvaltningar. Resultatet är en effektivare läkemedelshantering och ökad patientsäkerhet.

Vätskevagnservice

Vätskevagnsservice innebär leveranser av infusions- och spolvätskor enligt fastställt sortiment och fastställd volym på fastställda dagar, alternativt efter avrop. Tjänsten utformas i nära samarbete med sjuksköterskor och läkare. Vätskorna packas på vagn och transporteras direkt till respektive avdelnings läkemedelsrum. Sortiment och bytesfrekvens sker i enlighet med kundens önskemål. Hållbarhetskontroll av sortimentet i vätskevagnarna sker i samband med påfyllnad. För enheter med utbytesvagn levereras ny vagn och gammal tas i retur.

Läkemedelsautomater

Allt fler vårdgivare önskar göra läkemedelshanteringen på respektive vårdinrättning mer patientsäker, rationell och trygg för personalen. Som ett led i detta kan man installera läkemedelsautomater. Dessa läkemedelsautomater fylls sedan med ett i förväg överenskommet sortiment. Vi kan både hjälpa dig vid val av läkemedelsautomater och tillhandahålla stöd vid installation av automaterna. När automaterna väl är på plats kan ApoEx såväl fylla på dessa som bidra med vår kompetens kring lämpligt sortiment och lämpliga påfyllnadsvolymer.

VÅRA TJÄNSTER

Tjänsteportfölj

ApoEx erbjuder försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt andra farmaceutiska tjänster till såväl privat som offentlig sektor. Många vårdgivare nyttjar ApoEx som helhetsleverantör medan andra valt ut delar av det totala erbjudandet.

Vi hjälper gärna till att skräddarsy en lösning
utifrån dina specifika behov.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss på support@apoex.se eller 010-10 10 222 så berättar vi mer!