Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
VÅRA TJÄNSTER

Kvalitetsgranskning (KVG)

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inkluderar granskning av dokumentation och tillämpning av Socialstyrelsens och andra myndigheters ställda krav på säker läkemedelshantering och kvalitetssäkrar ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, hantering av narkotika och förvaring av läkemedel.

TRYGGHET

Få experthjälp för ökad patientsäkerhet och trygghet i läkemedelshanteringen

Att få hjälp med sin läkemedelshantering har många fördelar. Vi hjälper er att säkerställa regulatorisk efterlevnad samt att vara bättre förberedda inför en extern inspektion. En genomförd kvalitetsgranskning kan även användas som underlag till den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Tjänsten Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering grundas på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) vilken föreskriver att enheter som hanterar läkemedel årligen bör genomgå en extern kvalitetsgranskning. Målet är hög patientsäkerhet och trygghet i läkemedelshanteringen, vilket uppnås genom konkreta förbättringsåtgärder som identifieras och kommuniceras i samband med granskningen.

Vad ingår i tjänsten?

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inkluderar granskning av dokumentation och tillämpning av Socialstyrelsens och andra myndigheters ställda krav på säker läkemedelshantering och kvalitetssäkrar ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, hantering av narkotika och förvaring av läkemedel.

En oberoende granskning utförs av en specialutbildad farmaceut som tillsammans med er går igenom lokala rutiner och arbetsmoment inom läkemedelshanteringen på enheten.

Under granskningen får du möjlighet att konsultera vår farmaceut i kvalitet- och läkemedelsfrågor.

Efter genomförd granskning skickar vi en sammanställd rapport till er med åtgärdsplan samt förslag på förbättringar.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Granskningen kan anpassas och utföras enligt specifika önskemål och antingen genom besök i verksamheten eller på distans.

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!