Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
OM OSS

Kvalitet & Miljö

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. De flesta lösningar har vi tagit fram i nära dialog med våra kunder och verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Genom åren har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial.

Vårt kvalitetsarbete

Vi på ApoEx vill förenkla och förbättra för vården genom att erbjuda en helhetslösning av varor och tjänster till privat och offentligt drivna vårdgivare. Vi utgår från kundens utmaningar och har som mål att inom ramen för vårt strategiska partnerskap utveckla framgångsrika lösningar.

ApoEx kvalitetsarbete innebär att vi ser synpunkter, idéer och rapporterade avvikelser som möjligheter till utveckling och förbättring. Kvalitetsarbetet syftar ytterst till att kunden skall vara trygg med att våra leveranser håller överenskommen kvalitet. ApoEx är ISO-certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 kvalitets- och miljöledningssystem.

Vårt kontinuitetsarbete

Som vårdens bästa samarbetspartner är kontinuitetsplanering en grundläggande del av ApoEx arbete för att säkra nöjda kunder. Vi utgår från kundens utmaningar och har som mål att inom ramen för vårt strategiska partnerskap utveckla framgångsrika lösningar med tydligt fokus på att mildra konsekvenserna vid en avvikande händelse.

ApoEx kontinuitetsarbete innebär att vi ser risker, analys av konsekvenser, förebyggande arbete och rapporterade avvikelser som möjligheter till utveckling och förbättring. Kontinuitetsarbetet i ApoEx syftar ytterst till att kunden skall vara trygg med att våra leveranser håller överenskommen kvalitet och om avvikande händelse sker, veta hur vi tillsammans hanterar en oönskad situation för minsta möjliga avbrott.

Vårt miljöarbete

På ApoEx pågår ett kontinuerligt arbete för att vi ska ha en så liten negativ påverkan på vår miljö som möjligt. ApoEx beslöt även tidigt att standardisera verksamheten genom ISO-certifiering. Certifieringen definierar ApoEx processer, hur vi skall arbeta för att nå våra mål och hur vi kontinuerligt förbättrar oss för att ha en så liten negativ påverkan som möjligt.

Klimatkompenserade transporter

För oss är största miljöpåverkan kopplad till våra transporter. Därför tycker vi att det är extra viktigt att aktivt kunna klimatkompensera för alla våra produkttransporter och tjänsteresor.

Vi på ApoEx gör detta genom ett projekt som drivs av organisationen Zero Mission.

Zero Mission hjälper årligen en mängd aktörer att genom klimatkompensering direkt ta ansvar för sina utsläpp. Projektet som ApoEx sponsrar håller till på Madagaskar med syfte att ersätta behovet av ved och kol med effektiva spisar, vilka bland annat drivs av solenergi. Utöver klimatkompensering bidrar även projektet till förbättrade levnadsförhållanden, jobbtillfällen och utbildningar som uppmärksammar vikten av att bevara de snabbt krympande skogarna på Madagaskar.

Förpackningar och emballage

Ett område som är viktigt för oss är våra val av förpackningar och emballage som används vid leveranser till våra kunder. För att minska vårt avtryck arbetar vi därför aktivt med att hitta mer miljövänliga alternativ samt att enbart använda emballage när det verkligen behövs.

Vårt miljöarbete genomsyrar hela organisationen och varje process påverkas av olika miljöaspekter. Vid varje förändring skall eventuell påverkan på miljö ingå i beslutsunderlaget. Därför är det viktigt för oss att löpande utbilda våra medarbetare för att vi tillsammans ska kunna göra mer miljömedvetna val.

Retur av tombackar

Sedan starten har majoriteten av våra kunder fått sina varor i ApoEx återanvändbara backar. Många läkemedel som vi tillhandahåller kräver även en obruten kylkedja och levereras med kylelement som sedan returneras till oss för att på nytt kylas ner och återanvändas.

Välvald - Apotekens guide för ökad transparens

Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel och har därför gemensamt tagit fram märkningen Välvald. Syftet är att guida våra kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.