Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Tillverkning och beredning

ApoEx tjänster för tillverkning och beredning anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

Sterila beredningar

Tjänsten steril extemporetillverkning anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. Tjänsten innebär att ApoEx för patienter med särskilda behov tillverkar livsviktiga och individanpassade läkemedel som de inte kan få tillgång till på något annat sätt.

ApoEx har en omfattande tillverkning av sterila läkemedel på ett flertal sjukhus runt om i landet. Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

ApoEx bereder även läkemedel för kliniska prövningar.

Cytostatiskaberedningar

Tjänsten beredning av cytostatika anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. I tjänsten ingår beredning av infusionslösningar och sprutor i LAF-bänk eller isolator i renrum enligt god tillverkningssed (GMP). God tillverkningssed innebär att tillverkningen görs enligt Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). ApoEx har en omfattande tillverkning av cytostatika på ett flertal sjukhus runt om i landet. Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att möta aktuella krav.

Radiofarmaka

I tjänsten ingår att bereda radioaktiva isotoper i kit alternativt radioaktiva isotoper som dras upp i sprutor med patientanpassad dos. ApoEx bereder olika lösningar utifrån beredningssatser där vi tillsätter isotoplösning, framförallt Teknetium-99m. Beredningssatsens utformning avgör var i kroppen isotopen söker sig och genom olika röntgenundersökningar kan man sedan diagnostisera och lokalisera olika sjukdomstillstånd. Förutom Teknetium-99m används också exempelvis Fluor 18, Indium 111, Jod 123.

Tillverkningen sker på avdelning i nära anslutning till undersökningarna av ApoEx välutbildade personal. Tillverkningen sker i renrum i LAF-bänk enligt god tillverkningssed (GMP) vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

Standardsprutor

Inom ramen för vår extemporetillverkning erbjuder ApoEx tjänsten färdigberedda standardsprutor. Tjänsten anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

Genom att beställa färdigberedda standardsprutor kan sjukvården frigöra sjukskötersketid, som istället kan användas till mer patientnära arbete och på så sätt bidra till ökad patientsäkerhet. Genom att tillverkningen sker i godkända renrum kan vi ge längre hållbarhet än de som kan fås vid beredning på avdelning. Därigenom bidrar vi tillsammans till en minskad miljöpåverkan.

Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

VÅRA TJÄNSTER

Tjänsteportfölj

ApoEx erbjuder försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt andra farmaceutiska tjänster till såväl privat som offentlig sektor. Många vårdgivare nyttjar ApoEx som helhetsleverantör medan andra valt ut delar av det totala erbjudandet.

Vi hjälper gärna till att skräddarsy en lösning
utifrån dina specifika behov.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss på support@apoex.se eller 010-10 10 222 så berättar vi mer!