Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Behöver ni kvalitetssäkra er läkemedelshantering?

En kvalitetsgranskning är en oberoende granskning som visar hur väl era rutiner för läkemedelshantering fungerar, att verksamheten följer lagkrav och att inget har glömts bort. Granskningen identifierar därmed eventuella problem och kan hjälpa till att hitta rätt lösning.

Tjänsten grundas på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) som föreskriver att enheter som hanterar läkemedel regelbundet ska genomgå en extern kvalitetsgranskning.

boka-kvalitetsgranskning-hero-img
kvalitetsgranskning-av-läkemedelshantering-medarbetare-yasmiin-yama-img

Varför boka en kvalitetsgranskning hos ApoEx?

Våra specialutbildade farmaceuter har lång erfarenhet av kvalitetsgranskning och vi hjälper er att se till att ni har full koll på vilka krav som gäller samt har en godkänd process för hantering av läkemedel och medicintekniska produkter för att klara en eventuell inspektion.

Vi hjälper er att säkerställa läkemedelshanteringen från ordination till kassation och en genomförd kvalitetsgranskning kan dessutom användas som underlag till den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

*En kvalitetsgranskare kommer kontakta dig för att boka in en passande tid

Varför boka en kvalitetsgranskning hos ApoEx?

Våra specialutbildade farmaceuter har lång erfarenhet av kvalitetsgranskning och vi hjälper er att se till att ni har full koll på vilka krav som gäller samt har en godkänd process för hantering av läkemedel och medicintekniska produkter för att klara en eventuell inspektion.

Vi hjälper er att säkerställa läkemedelshanteringen från ordination till kassation och en genomförd kvalitetsgranskning kan dessutom användas som underlag till den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

*En kvalitetsgranskare kommer kontakta dig för att boka in en passande tid

kvalitetsgranskning-av-läkemedelshantering-medarbetare-yasmiin-yama-img

Vad innehåller tjänsten?

Tjänsten Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inkluderar en oberoende granskning av dokumentation och tillämpning av Socialstyrelsens och andra myndigheters ställda krav på säker läkemedelshantering.

Tillsammans med er går vi igenom lokala rutiner och arbetsmoment inom läkemedelshanteringen på enheten, såsom ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, hantering av narkotika och förvaring av läkemedel.

Under granskningen får du möjlighet att konsultera vår farmaceut i kvalitet- och läkemedelsfrågor och efter genomförd granskning skickar vi en sammanställd rapport till er med åtgärdsplan samt förslag på eventuella förbättringar.

Kvalitetsgranskning

Priset beräknas med hänsyn till geografisk plats (prisexemplet nedan gäller Stockholmsområdet).

4500 kr granskning inkl. rapport

Oberoende extern granskning

Vi granskar enligt Socialstyrelsens och andra myndigheters ställda krav

Genomgång på plats och rapport

Våra specialutbildade farmaceuter utför kvalitetsgranskning och rapportskrivning som tar ca 4 h

Årsrabatt

Gör din årliga externa kvalitetsgranskning hos oss så får du rabatt på avgiften!

kvalitetsgranskning-av-läkemedelshantering-mood-img

10 viktiga punkter att känna till gällande hantering av läkemedel & medicintekniska produkter

Se vår lista som ämnar att förtydliga vad som gäller vid läkemedelshantering samt i längden bidra till ökad patientsäkerhet.