Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Tandblekning

Tandblekning är för många inte bara förknippade med ett vitare leende utan kan även skapa stor skillnad för välmående och självkänslan. Genom ökad kunskap kan du erbjuda dina patienter både säker och professionell tandblekning direkt på kliniken.

SAMARBETE MED ULTRADENT PRODUCTS

Sätt patientens tandhälsa i fokus med säkrare tandblekning på kliniken

Tandblekning är för många inte bara förknippade med ett vitare leende utan kan även skapa stor skillnad för välmående och självkänslan. Blekningar är idag säkra om de görs på rätt sätt med godkända samt väl beprövade material. Men när patienten behandlar sig själv med produkter inköpta utanför tandvården blir resultatet ofta inte det önskade och patienten har inga möjligheter att hantera eventuella problem.

Eftersom skadade tänder varken läker eller växer ut på nytt, innebär en skada ofta att värdefull tandsubstans går förlorad. Det kan bli resultatet om man använder felaktiga produkter, men även efter felaktig behandling. Med fördjupad kunskap kan du på kliniken därför skapa mervärde för dina patienter genom att erbjuda professionell tandblekning och samtidigt bidra till säker och personligt anpassad behandling för bästa möjliga resultat.

När används kosmetisk respektive medicinsk tandblekning?

Tandmissfärgningar kan ha många orsaker och det är därför viktigt att alltid börja med att förstå den bakomliggande orsaken till missfärgningen. Vissa missfärgningar orsakas av att färgämnen från livsmedel, drycker och tobak migrerar in i emaljen. Att ljusa upp den här typen av missfärgningar kan oftast uppnås med kosmetiska blekningsprodukter. För att få vitare tänder utan biverkningar är det en fördel om man använder pH neutrala produkter med högt vatteninnehåll samt kaliumnitrat och fluor, denna kombination hjälper till att bibehålla tandemaljens hälsa genom hela behandlingen. Dessutom är det viktigt att en tandläkare gör en sedvanlig undersökning och tar upp en anamnes innan påbörjad behandling. Detta ligger till grund för att säkerställa att patientens tänder är i säkra händer.

Missfärgningar som beror på sjukdom, olycksfall eller medicinsk behandling, kommer inifrån tanden ut i hårdvävnaderna och behöver särskilda medicinska strategier och produkter för att kunna utföra en blekning. I händerna på en tandläkare är de här materialen värdefulla och ger möjlighet att behandla olika fall av missfärgningar, även svårare fall, på ett minimalinvasivt sätt.

Hur fungerar väteperoxid respektive karbamidperoxid?

Tandblekning utförs normalt sett med en gel innehållande antingen karbamidperoxid eller väteperoxid. Men vad är skillnaden?

Både väteperoxid och karbamidperoxid möjliggör strålande tandblekningsresultat beroende på olika faktorer såsom; Typ och intensitet av tandens missfärgning, tandens anatomi, patientens ålder samt längd på behandlingen. Karbamidperoxid är en blandning av väteperoxid och urea och ger en långsam nedbrytning av missfärgningar och motsvarar 1/3 väteperoxid. Till exempel innehåller en produkt med 16 % karbamidperoxid cirka 5,8 % väteperoxid. Väteperoxid bryts ned snabbare än karbamidperoxid och frigör det mesta av sin blekningskraft vanligtvis inom 30 – 60 minuter. Det betyder att produkter som innehåller väteperoxid har kortare användningstider.

Vid svårare missfärgningar är det fördelaktig att bleka under längre perioder och långsam frisättning av blekmedlet är en fördel. Men antalet dagar som behövs för att bleka en persons tänder med något av ämnena, beror inte på väteperoxid jämfört med karbamidperoxid, utan på individens unika behov och förändringstakt av tandfärgen.

Protokoll att följa vid en blekningsbehandling:

Stegen kan behöva anpassas efter patienten och den blekningsbehandling som valts.

1. Ta upp anamnes

Utvärdera anledningen till tandmissfärgningen och undersök om det finns tandersättningar som kan påverka slutresultatet. (Ta röntgenbilder vid behov.) Bedöm vilket blekningssystem som kan vara aktuellt (kosmetiskt för generisk ”vanlig” missfärgning; medicinteknisk produkt för tänder som missfärgats av sjukdom, skada eller medicinsk behandling). Överväg att utöka den regelbundna anamnestagningen med att ta upp frågan om hur nöjd patienten är med tändernas utseende. Förklara för patienten att fyllningar och tandersättningar inte blir vitare och att det kan innebära att de kan behöva göras om och anpassas efteråt. Kontrollera om patienten redan lider av sensibla tänder och utför lämplig behandling av detta innan en ev. blekningsbehandling påbörjas.

Påbörja inte blekning om patienten:

  • är gravid eller ammar
  • är under 18 år (gäller kosmetisk blekning)

2. Gör en sedvanlig undersökning

Bestäm orsaken för missfärgningen, utvärdera tillståndet på tänder och gingiva. Identifiera fyllningar i det estetiska området som kanske avviker i färg efter en blekning. Prata med patienten om att eventuellt byta ut dem eller förbättra ytan när blekningen är klar.

3. Enkelt att beställa

Diskutera blekningens möjligheter och begränsningar i patientens särskilda fall och hjälp patienten till realistiska förväntningar.

4. Utför hygienbehandling

Fortsätt till hygienbehandlingen. Använd putspasta för att avlägsna all plack.

5. Bedöm den initiala tandfärgen

Identifiera den initiala tandfärgen med hjälp av en färgguide. Ta ett foto med motsvarande färgflik från guiden efter hygienbehandlingen.

6. Utbilda patienten

Resultatet efter en tandblekning kan hålla i sig i ett år eller mer. Beroende på patientens livsstil och matvanor kan proceduren behöva upprepas regelbundet för att bibehålla det utseende patienten önskar. Instruera patienten i hur man använder de valda blekningsprodukterna och besvara alla frågor och eventuell oro.

8. Gör en plan för blekningsbehandlingen

Flera olika Opalescence™ blekningsprodukter kan användas i bleknings- behandlingsplanen för att hjälpa patienten uppnå det önskade resultatet. Om det framgår av anamnesen att patienten lider av känsliga tänder kan ett desensibiliseringsprotokoll läggas till före blekningsbehandlingen, överväg att använda gel med lägre koncentration eller en kortare appliceringstid. Patienterna kan också använda Opalescence™ Whitening tandkrämen Sensitivity Relief före och under sin blekningsbehandling. Om patienten tolererar blekningsbehandlingen utan att tänderna blir känsligare kan en gel med högre koncentration övervägas för snabbare resultat.

8. Inhämta patientens samtycke

Be patienten underteckna ett samtyckesformulär för tandblekning som beskriver blekningsbehandlingen och de relaterade kostnaderna.

9. Bedöm den slutliga tandfärgen

Identifiera tandfärgen efter blekningsbehandlingen med hjälp av färgguiden. Ta ett foto med den initiala och med den slutliga färgfliken. Den definitiva färgförändringen bör enbart registreras ett par dagar efter att behandlingen avslutats, eftersom tänderna kan fortsätta bli vitare efter avslutad blekningsbehandling.

10. Tillhandahåll vid behov behandling mot känsliga tänder

En del patienter kan uppleva att tandsensibiliteten håller i sig längre. Vi rekommenderar att använda UltraEZ™ desensibiliserande gel eller Enamelast™ fluoridlack. Opalescence™ Whitening tandkrämen Sensitivity Formula kan också användas för att hjälpa till att minimera ilningar i tänderna.

BLI KUND NU

Få mer tid till patienter

Genom att samla dina inköp av läkemedel och förbrukningsmaterial hos oss slipper du många fakturor och spridda leveranser. Du får dessutom leveranser direkt till kliniken och sparar tid som istället kan ägnas åt dina patienter.

01

SKAPA KONTO

Du blir kund genom att klicka på länken och fylla i vårt avtal. Resten tar vi hand om.

02

KOM IGÅNG

Efter registrering loggar du enkelt in i beställningsportalen med hjälp av Bankid.

03

VÄLKOMMEN TILL APOEX

Få ut mer av dina inköp! Vi hjälper dig med personlig kontakt efter dina behov. Välkommen som kund hos Apoex!