Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Välvald – Apotekens guide för ökad transparens

Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel. Välvald guidar apotekens kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.

Apotekens krav på ansvarstagande från läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin har idag inga krav på sig att redovisa var och hur deras läkemedel är tillverkade. Forskning visar att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel och har därför tagit fram Välvald, en guide från apoteken för receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Från och med 11 februari 2021 finns symbolen i anslutning till produkt via e-handel men även på hyllkanten hos öppenvårdsapotek.

Kraven för Välvald år 2022 är:

Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning

Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin.

Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.

Diklofenak kan påverka naturen negativt och bör användas med eftertanke. Produkter som innehåller diklofenak undantas därför från Välvald.

För att nå vårt mål – en hållbar läkemedelsproduktion – utvecklas kraven för Välvald årligen.

Läs mer om guiden på apoteksföreningens hemsida http://www.sverigesapoteksforening.se/valvald/

Följande företag uppfyller kraven 2022:

AstraZeneca
Apofri
Bayer
BGP Products
Evolan
GlaxoSmithKline
McNeil
Meda
Mylan
Novo Nordisk
Orion Pharma
Reckitt Benckiser
Sandoz
Takeda