Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Välvald – Apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning

Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel. Välvald guidar apotekens kunder till receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och som ställer krav på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption.

Apotekens krav på ansvarstagande från läkemedelsindustrin

Läkemedelstillverkning kan påverka både människor och miljö negativt. Idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen ska vara öppna med var och hur läkemedel tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om vilken påverkan de läkemedel som säljs på apotek i Sverige för med sig. Det vill vi ändra på.

Apoteken vill att läkemedel ska tillverkas under ansvarsfulla omständigheter. Ingen ska bli frisk på bekostnad av någon annans hälsa. Välvald är apotekens bidrag för att nå dit. När du väljer ett receptfritt läkemedel med märkningen Välvald så vet du att produkten uppfyller apotekens krav på ansvarsfull tillverkning. 

Sedan den 11 februari 2021 finns symbolen i anslutning till produkt via e-handel men även på hyllkanten hos öppenvårdsapotek.

Kraven för Välvald år 2023 är:

För att en produkt ska ingå ställs krav på att tillverkning sker med krav på ansvar i leverantörsledet ner till tillverkning av aktiv läkemedelssubstans. Med ansvarsfull tillverkning avser vi på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption. Dessutom måste företagen bakom produkterna genomföra och dokumentera en riskanalys. Företaget ska även ha en publikt tillgänglig hållbarhetsrapport enligt etablerad standard som är tredjepartsgranskad och vara medlem läkemedelsindustrins internationella organisation PSCI.

Diklofenak kan påverka naturen negativt och bör användas med eftertanke. Produkter som innehåller diklofenak undantas därför från Välvald.

Det fortsatta arbetet:

För att nå vårt mål – en mer hållbar läkemedelsproduktion – kommer kraven för Välvald att utvecklas och bli allt skarpare med tiden. Kraven för Välvald 2023 kommer att gälla under både 2023 och 2024 för att med stor sannolikhet uppdateras ytterligare under 2025.

Följande läkemedelsföretag har produkter som ingår i Välvald 2023:

Apofri AB
Aspen Nordic
Bayer AB
Evolan Pharma AB
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Novo Nordisk Scandinavia AB
Orifarm Generics AB
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Sana Pharma Medical AS
STADA Nordic ApS
Teva Sweden AB

Läs mer om Välvald på apoteksföreningens hemsida
http://www.sverigesapoteksforening.se/valvald/