Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Välvald – Apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning

Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel. Välvald guidar apotekens kunder till receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och som ställer krav på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption.

Apotekens krav på ansvarstagande från läkemedelsindustrin

Idag har läkemedelsindustrin inga krav på sig att redovisa var och hur läkemedel är
tillverkade. Tvärt om så råder ofta sekretess kring läkemedelsproduktion vilket innebär
att varken apoteken eller konsumenterna vet var och hur specifika läkemedel som säljs i
Sverige kommer ifrån. Däremot visar forskning att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. Det innebär att vi i Sverige kan bli
friska på bekostnad av människor, djur och natur i andra länder. Detta tycker vi från
apoteken är problematiskt.

Apoteken vill att läkemedel ska tillverkas under ansvarsfulla omständigheter. Ingen ska bli frisk på bekostnad av någon annans hälsa. Välvald är apotekens bidrag för att nå dit. När du väljer ett receptfritt läkemedel med märkningen Välvald så vet du att produkten uppfyller apotekens krav på ansvarsfull tillverkning.

Sedan den 11 februari 2021 finns symbolen i anslutning till produkt via e-handel men även på hyllkanten hos öppenvårdsapotek.

Kraven för Välvald år 2024 är:

Kriterierna för Välvald utvecklas kontinuerligt. För att en produkt ska ingå ställs krav på att tillverkning sker med krav på ansvar i leverantörsledet ner till tillverkning av aktiv läkemedelssubstans. Med ansvarsfull tillverkning avser vi på att tillverkning sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt arbete mot korruption. Dessutom måste företagen bakom produkterna genomföra och dokumentera en riskanalys. Företaget ska även ha en publikt tillgänglig hållbarhetsrapport enligt etablerad standard som är tredjepartsgranskad. Läs hela kriteriedokumentet för Välvald här.

Det fortsatta arbetet:

För att nå vårt mål – en mer hållbar läkemedelsproduktion –utvecklas och skärps kraven för Välvald med jämna mellanrum. Sedan lanseringen 2021 har kriterierna utvecklats två gånger. Från att enbart ha baserats på företagens övergripande hållbarhetsarbete så ställs nu krav och stickprov på ansvarsfull tillverkning av enskilda produkter. Läkemedelsföretagen måste dessutom svara på frågor gällande klimatpåverkan samt transparens. Detta är områden där vi vill att Välvald ska vidareutvecklas med tiden. Vår vision är att Välvald ska kunna bli världens första hållbarhetsmärkning för läkemedel och på så vis bidra till en hållbar läkemedelsproduktion.

Följande läkemedelsföretag har produkter som ingår i Välvald 2024:

Apofri AB
Aspen Nordic
Bayer AB
Evolan Pharma AB
Novo Nordisk Scandinavia AB
Orifarm Generics AB
Orifarm HealthCare
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
STADA Nordic ApS
Teva Sweden AB
Almirall ApS
Orion Pharma AB

Läs mer om Välvald på apoteksföreningens hemsida
http://www.sverigesapoteksforening.se/valvald/