Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
apoex-dagen-hero_2023-10

ApoEx dagen 2023: Fokus på hemsjukvård

Under september månad arrangerade vi en ApoEx-dag i Umeå där vårdaktörer från hela landet samlades. Vi vill tacka alla närvarande, vars engagemang och deltagande förstärkte dagens tema: vård i hemmet.

ApoEx-dagen är inte enbart ett tillfälle för oss att presentera våra vårdlösningar, utan det är även en unik möjlighet att främja dialog, kunskapsutbyte och samarbete inom svensk sjukvård. Genom sådana samtal strävar vi efter att bygga starkare broar mellan vårdaktörer, alltid med patientens välbefinnande i centrum.

Vår VD, Peter Elmquist, inledde dagen med att understryka vikten av samarbete inom vården. Med fokus på patienten diskuterades det hur ett gott samarbete mellan vårdaktörer kan utvidga möjligheterna för vård i hemmet samtidigt som vi kan upprätthålla en hög patientsäkerhet. Dagen fortsatte med flera inspirerande föreläsare som delade sina insikter och erfarenheter.

ApoEx Tech presenterade tekniklösningar som gör vård i hemmet enklare och mer tillgänglig. Därefter följde en session om “The Christie: Cancer Care Closer to Home,” som framförde insikter i praktiska aspekter av hemsjukvård. Vidare belyste Access Care-teamet sitt arbete med att förverkliga avancerad vård i patientens hem. Vi fick även ta del av möjligheterna och utmaningarna med kontinuerlig antibiotikabehandling i hemmet. 

ApoEx-dagen 2023 blev en dag fylld av lärande och inspiration samtidigt som den öppnade upp för framåtriktade diskussioner. Vi på ApoEx tar med oss en förstärkt övertygelse om att vi tillsammans med er, kan förenkla och förbättra vården!

Om ApoEx ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222