Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Norra sjukvårdsregionen väljer ApoEx som ny leverantör för läkemedelsförsörjningen

Från början av april 2020 levererar ApoEx läkemedel, lagerberedda extemporeläkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter och handelsvaror till Norra sjukvårdsregionen (bestående av regionerna Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland samt Jämtland/Härjedalen) drivna vårdinrättningar. Förutom regionernas verksamheter så omfattar avtalet även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna. För att på bästa möjliga sätt leverera de tjänster som regionerna kravställt har ApoEx etablerat en helt ny egen distributionscentral i Umeå-området. Förutom personalen på denna distributionscentral så har ApoEx även personal lokalt på sjukhusen i Umeå, Sunderbyn och Sundsvall. I dagsläget jobbar totalt 49 personer på ApoEx. Avtalet mellan ApoEx och Norra sjukvårdsregionen löper under fyra (4) år med möjlighet för Regionen att förlänga avtalet upp till 24 månader.

ApoEx har idag avtal med 13 av Sveriges 21 regioner gällande olika tjänster bl.a. varuförsörjning avseende läkemedel, sjukvårdsmaterial och dentala förbrukningsmaterial, slutenvårdsdos, beredning av cytostatika och steril extempore, läkemedels- och vätskevagnsservice, kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering, kliniska läkemedelsprövningar m.m.

Regionerna och ApoEx har arbetat tätt tillsammans med förberedelserna inför avtalsstart för att säkerställa ett införande med minimal påverkan för beställande enheter inom de olika regionerna. Ett gemensamt uppstartsprojekt inleddes i mitten av december 2018 och blev klart till avtalsstart. Uppstart genomfördes framgångsrikt under april månad utan störningar i leveranser.

“Jag är mycket stolt över att ApoEx lyckades ro det hela i hamn trots att Coronan kom mitt i implementeringsresan och inte ens den störde vår leveransförmåga” säger Anitta Andersson, Affärsområdeschef Offentlig Vård.

“Fyra regioners läkemedelsförsörjningslösningar har slagits ihop till en gemensam. Alla vårdenheter i Norrbotten, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland får nu sina läkemedel på samma sätt. Det har självklart varit utmanande, särskilt mitt under rådande pandemi. Men tack vare vilja och engagemang från alla inblandade får vården läkemedel levererade i tid precis som vanligt.” säger Anna Lemar, Sjukvårdsregional projektledare för Norra sjukvårdsregionerna.

“Uppstarten av leveranserna till de fyra norrlandsregionerna genomfördes under mars/april månad och markerar en milstolpe i ApoEx utveckling och samtidigt slutpunkten på cirka 16 månaders intensivt implementeringsarbete som engagerat stora delar av ApoEx organisation. Vi har kontinuerligt arbetat i mycket nära dialog med samtliga regioner, vilket har varit en nyckelframgångsfaktor när det gäller att få en leveransuppstart av denna komplexitet att fungera bra. Uppdraget innefattar samtliga av ApoEx kärntjänster och vi ser mycket fram mot att löpande vidareutveckla leveranserna tillsammans med norrlandsregionerna under avtalstiden”, säger Johan Möller, VD på ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222