Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
apoex-orebro-lan-logos-min

ApoEx vinner upphandling att tillhandahålla sjukhusapotekssystemet ApoSuite till Region Örebro Län

PRESSMEDDELANDE

ApoEx är glada över att meddela att man tecknat ett avtal med Region Örebro län för att förse regionens sjukhusapotek med ett nytt IT-system för läkemedelshantering. Avtalet är på 6 år med option om upp till 5 års förlängning.

Systemet ApoSuite kommer att stödja Region Örebro läns för en robust och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning i enlighet med samtliga regulatoriska krav som ställs på sjukhusapotek.

”Vi är mycket glada över att ha vunnit detta kontrakt”, säger Peter Elmquist, VD för ApoEx. ”Region Örebro län har historiskt sett varit en viktig kund för ApoEx. Att de väljer oss som leverantör även när de sköter läkemedelshanteringen i egen regi är väldigt glädjande. Vi ser fram emot att stötta dem för att säkerställa en effektiv och säker läkemedelshantering.”

“Vi valde ApoSuite för att det systemet uppfyller våra högt ställda krav och blir en heltäckande lösning för oss. ApoSuite uppfyller dessutom alla hårda krav för regelefterlevnad samtidigt som vi upplever det som genomtänkt och användarvänligt i alla led”, säger Erik Fredholm, projektledare för implementationen på Region Örebro Län. “Vi är övertygade om att ApoSuite kommer att hjälpa oss att förbättra vår läkemedelshantering och ge våra patienter den bästa möjliga vården och kostnadseffektiv läkemedelshantering.”

I och med detta kontrakt har ApoEx breddat sitt erbjudande och kan nu stödja regioner och kunder oavsett om de väljer att outsourca sin läkemedelsförsörjning eller sköta den i egen regi. ApoSuite är ett modulärt system utvecklat för att stötta alla processer inom ett sjukhusapotek. Exempel på ytterligare moduler är ApoSuite Dose för slutenvårdsdosdispensering samt ApoSuite Compounding för tillverkning och beredning av extempore.

Om ApoEx ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. De flesta lösningar har vi tagit fram i nära dialog med våra kunder och verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Genom åren har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende tekniska lösningar samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial.

Kontakt:
ApoEx AB
Peter Elmquist, VD ApoEx AB
peter.elmquist@apoex.se
+46 70 007 90 96