Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Axel Johnson-koncernen donerar 5 miljoner till UNHCR:s arbete i Ukraina

NYHET

Läget i Ukraina är fortsatt akut och behovet av hjälpinsatser ökar därför dag för dag. Alla bidrag är värdefulla och Axel Johnson-koncernen inkl dotterbolag, där vi på ApoEx ingår, donerar tillsammans 5 miljoner till FN:s flyktingorgan UNHCR och deras arbete med nödhjälp.

Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson AB:

”Vi befinner oss i en allvarlig tid för hela Europa. Som företag följer vi givetvis utvecklingen noga utifrån våra verksamheter och vårt ansvar enligt sanktionerna.  Men som medborgare och medmänniskor tror jag att vi är många som känner att de kortsiktiga ekonomiska effekterna är sekundära i förhållande till det säkerhetspolitiska och humanitära följderna av den ryska invasionen. Mot den bakgrunden donerar Axel Johnson tillsammans med koncernbolagen idag 5 miljoner kronor till UNCHR:s arbete för att lindra den humanitära krisen i Ukraina.”

Om ApoEx ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222