Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

ApoEx hantering av den pågående Corona-pandemin

PRESSMEDDELANDE

Med anledning av den pågående Corona-pandemin, vill ApoEx informera våra kunder, leverantörer och allmänheten om nuläget samt om vilka åtgärder vi vidtar för att hantera situationen på bästa möjliga sätt och upprätthålla patientsäkerheten.

ApoEx har i egenskap av apotek en samhällskritisk funktion, som vi gör vårt yttersta för att upprätthålla utan störningar, även under den pågående smittspridningen av Coronaviruset.

Som många andra arbetsgivare så upplever vi för närvarande en förhöjd sjukfrånvaro bland vår personal, framför allt i Stockholm och i Skåne och det tillsammans med kraftigt ökade läkemedelsvolymer från både offentliga och privata vårdkunder skapar en utmanande situation. Vi arbetar aktivt med att hantera den, genom att bland annat hyra in extrapersonal och att omfördela resurser internt mellan tjänster och orter i enlighet med våra kunders och vårdens behov och önskemål. ApoEx utarbetar tillsammans med våra regionkunder beredskapsplaner för hur vi hanterar en eventuellt ytterligare förvärrad situation och hur vi då ska prioritera våra resurser och de tjänster vi levererar till vården, på ett för vården och patientsäkerheten optimalt sätt.

Trots ovanstående åtgärder kan vissa förseningar av leveranser förekomma till våra kunder, vilket vi naturligtvis djupt beklagar. Vi försöker i sådana situationer att informera om detta med så god framförhållning som möjligt, för att ge våra kunder möjlighet att planera sin verksamhet på ett bra sätt och även meddela oss vilka beställningar de vill ska ha högst prioritet.

ApoEx har upprättat både en central och lokala krisledningsgrupper. Vi uppdaterar oss om situationen i samhället och myndigheternas rekommendationer noga och följer dagligen dessa i syfte att begränsa smittspridning bland vår egen personal och i samhället i stort. Exempelvis är vi ytterst restriktiva med tjänsteresor i hela organisationen och personal som har tjänster som möjliggör arbete hemifrån, utför sitt arbete därifrån tills vidare. Vi försöker vidare i möjligaste mån genomföra interna och externa möten via digitala kanaler istället för i fysisk form och har infört besöksförbud av externa besökare på våra driftenheter.

Vi följer även löpande tillgången på läkemedel och förbrukningsvaror till våra offentliga och privata vårdkunder och vi upplever inte i dagsläget några allvarliga bristsituationer. För vissa typer av förbrukningsvaror som exempelvis munskydd och handsprit upplever vi i dagsläget dock vissa störningar av tillgängligheten från våra leverantörer och här arbetar vi hårt för att säkra utökad tillgång på denna typ av produkter.

I händelse av en framtida bristsituation på läkemedel hos läkemedelstillverkare och/eller grossister har vi som apotek möjlighet att underlätta situationen för vården genom att med hjälp av vår farmaceutiska kompetens identifiera och försöka anskaffa alternativa läkemedel inom eller utanför Sveriges gränser.

ApoEx verkar även inom hantering av kliniska prövningar. Även här är läget ansträngt, främst på grund av förhöjd sjukfrånvaro och krav på särskild utbildning inkl. extemporebehörighet för hantering av kliniska prövningar. ApoEx vill därför uppmana alla läkemedelsföretag och andra berörda av kliniska prövningar att minimera förfrågningar av administrativ art som går att undvika, samt ber om förståelse för eventuella långa ledtider i samband med kontakt. På grund av läget enligt ovan tar ApoEx inte emot externa besökare, t ex för monitorering, på någon av våra enheter för klinisk prövning.

I samtliga delar ovan gäller tydligt ApoEx kvalitetspolicy vilken innebär att vi arbetar med ett personligt ledarskap där alla tar ansvar för rätt kvalitet och att patientsäkerheten sätts i främsta rummet.

Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222