Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
Region Östergötland

Region Östergötland väljer ApoEx som ny leverantör för läkemedelsförsörjningen

PRESSMEDDELANDE

Sedan början av maj 2022 levererar ApoEx läkemedel, lagerberedda extemporeläkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter och handelsvaror till av regionen drivna vårdinrättningar bl.a. Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt Lasarettet i Motala. Förutom regionens verksamhet så omfattar avtalet även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionen. Avtalet mellan ApoEx och Region Östergötland löper under tre år med möjlighet för Regionen att förlänga avtalet upp till 36 månader.

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner gällande olika tjänster bl.a. varuförsörjning avseende läkemedel, sjukvårdsmaterial och dentala förbrukningsmaterial, slutenvårdsdos, beredning av cytostatika och steril extempore, läkemedels- och vätskevagnsservice, kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering, kliniska läkemedelsprövningar m.m.

Regionen och ApoEx har arbetat tätt tillsammans med förberedelserna inför avtalsstart för att säkerställa ett införande med minimal påverkan för beställande enheter inom regionen. Ett gemensamt uppstartsprojekt inleddes under våren 2021 och blev klart till avtalsstart. Uppstart genomfördes framgångsrikt under maj månad utan störningar i leveranser.

“Vi är jätteglada för regionen som ny kund. Vi har haft ett bra samarbete hittills och ser fram mot att utveckla leveransen framåt”, säger Johan Möller, VD på ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

Om ApoEx ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222