Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Region Uppsala väljer åter ApoEx som leverantör för läkemedelsförsörjningen

PRESSMEDDELANDE

ApoEx har fått ett förnyat förtroende i samband med Region Uppsalas upphandling. Läkemedelsförsörjning UPPH2021-00270. Avtalsperioden är från 2023-02-01 till 2025-01-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Avtalet omfattar leverans av läkemedel och läkemedelsnära varor till Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Lasarettet i Enköping och till enheter inom Nära vård och hälsa och Folktandvården, ”Akutförråd” hos utförare inom Kommunal primärvård, samt vård-/omsorgsgivare (privata/kommuner) som har avtal med Region Uppsala.

“Vi har haft leveransen sedan år 2019 och fått våra optionsår utlösta och vi är nu väldigt glada att ha fått förnyat förtroende när regionen gått ut med en ny upphandling”, säger Johan Möller, VD på ApoEx.

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner gällande olika tjänster bl.a. varuförsörjning avseende läkemedel, sjukvårdsmaterial och dentala förbrukningsmaterial, slutenvårdsdos, beredning av cytostatika och steril extempore, läkemedels- och vätskevagnsservice, kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering, kliniska läkemedelsprövningar m.m.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

Om ApoEx ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222