Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Region Blekinge väljer ApoEx som ny leverantör för läkemedelsförsörjningen

PRESSMEDDELANDE

Från maj 2019 levererar ApoEx läkemedel, lagerberedda extemporeläkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter och handelsvaror till av Region Blekinge drivna vårdinrättningar inom primärvård och Folktandvård. Avtalet löper under ett (1) år med möjlighet för Region Blekinge att förlänga avtalet upp till 24 månader.

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner gällande olika tjänster bl.a. varuförsörjning avseende läkemedel, sjukvårdsmaterial och dentala förbrukningsmaterial, slutenvårdsdos, beredning av cytostatika och steril extempore, läkemedels- och vätskevagnsservice, kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering, kliniska läkemedelsprövningar m.m.

Region Blekinge och ApoEx har arbetat tätt tillsammans med förberedelserna inför avtalsstart för att säkerställa ett införande med minimal påverkan för beställande enheter inom Region Blekinge. Ett gemensamt uppstartsprojekt inleddes i mitten av mars och blev klart till avtalsstart. Uppstart genomfördes framgångsrikt i början av maj utan störningar i leveranser.

“Bytet av leverantör har gått smidigt och sedan avtalsstart har allt fungerat bra” säger Jonas Röman, leg. Apotekare på Region Blekinge.

“Region Blekinge är en viktig kund för oss – vi är mycket stolta över förtroendet som de gett oss med detta avtal. Vidare känns det roligt att vi har kunnat arbeta så tätt tillsammans under uppstarten och att den gått väldigt bra, speciellt med tanke på den korta uppstartsperioden. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla leveransen tillsammans med Region Blekinge”, säger Johan Möller, VD på ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222