Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Region Gotland väljer åter ApoEx för sin läkemedelsförsörjning

PRESSMEDDELANDE

ApoEx har fått ett förnyat förtroende i samband med Region Gotlands upphandling Läkemedelsförsörjning RS 2018-1197. ApoEx vann både avtalsområde A och avtalsområde B. Avtalsperioden är från 2019-10-01 till 2021-09-30 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Den aktuella upphandlingen består av två avtalsområden och innefattar samtliga vårdinrättningar drivna av Region Gotland samt rätt för privata vårdaktörer, med vilka regionen har avtal med, att nyttja. Avtalsområde A omfattar läkemedelsleveranser och avtalsområde B omfattar beredning av läkemedel inklusive cytostatika.

“Hälso- och sjukvården på Gotland är en i sammanhanget liten kund som erbjuder logistiska utmaningar för leverantören att upprätthålla leveranser ”just-in-time” med höga krav på klimatsäker transport. På marknaden som konsoliderats till ett fåtal företag är det endast ApoEx som offererat en komplett tjänst med försörjning av både ordinarie läkemedelssortiment och cytostatikaberedningar. Vårt samarbete med ApoEx har under föregående avtalsperiod varit gott och vi ser fram emot att i samarbete med företaget fortsätta utveckla beställnings- och leveranskedjan.” säger Rolf Forsman, Beställarchef på Region Gotland.

“Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått fortsatt förtroende från Region Gotland och därmed möjligheten att tillsammans med dem fortsätta arbetet med att vidareutveckla och förbättra leveransen ytterligare. Vi har haft ett mycket gott samarbete med regionen under den gångna avtalsperioden och vi ser fram emot att få fortsätta på inslagen väg” säger Johan Möller, VD för ApoEx.

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner och under 2019 har nya avtal med bl.a. Region Uppsala och Region Blekinge implementerats. De vunna affärerna skapar nya arbetstillfällen hos ApoEx som planeras fortsätta växa kraftigt framöver.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@admin

Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222