Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen

Med anledning av den senaste tidens mediabevakning av ApoEx:s leveransförseningar inom Stockholm – information till ApoEx kunder och andra berörda

PRESSMEDDELANDE

Vad har hänt?

Sedan september 2018 är vi upphandlad leverantör för bl.a. tillverkning av cytostatika till vårdenheter inom Region Stockholm. Tillverkning av cytostatika är en högspecialiserad arbetsuppgift som utförs i renrumsmiljö av specialutbildad personal med särskild behörighet. Veckan efter nyår insjuknade dessvärre när en tredjedel av personalstyrkan i influensa och magsjuka. Denna omfattande och oförutsägbara sjukfrånvaro ledde till störningar och förseningar i leveranserna av cytostatika till Regionens vårdenheter.

Hur är läget nu, förekommer det fortfarande förseningar i leveranser av cellgifter?

Läget stabiliserades redan vecka två och gick då tillbaka till normalt driftläge där vi möter nu den avtalade leveranskvaliteten till Region Stockholm.

Hur tänker ApoEx kring konsekvenser för patienter och vårdpersonal?

Vi tar den uppkomna situationen på stort allvar och arbetar intensivt med att lösa problemen. Vi månar alltid om hög patientsäkerhet och hög leveranssäkerhet och ser därför mycket allvarligt på att förseningar ger konsekvenser både för sjuka patienter och för vårdpersonal. Som del i vårt naturliga kvalitetsarbetet har vi anmält händelsen till Läkemedelsverket för att som brukligt inom vården analysera och lära av händelsen.

Vad har ApoEx gjort rent konkret för att lösa problemen?

Vår ordinarie personal har arbetat övertid i kombination med att vi har parerat för sjukfrånvaron genom att låna in personal från andra delar av vår verksamhet. Vi har även arbetat nära tillsammans med Region Stockholm kring prioriterings- och informationsfrågor, för att på bästa möjliga sätt minimera konsekvenserna för vården och patienterna. Dessutom har vi på bara några veckor utvecklat ett IT-stöd där vårdpersonal direkt kan följa status på beställda beredningar.

Vad gör ApoEx för att det inte ska hända igen?

Vi arbetar bland annat med att inleda interna utbildningsinsatser för att på så sätt utöka den interna poolen med specialutbildad personal med särskild behörighet. Parallellt med detta arbetar vi med att totalt sett utöka den lokala organisationen. Vi tittar även på möjligheter på att effektivisera automatiseringen av enklare beredningar. Och i ett led att minska risken för liknande sjukdomsutbrott kommer vi framöver erbjuda personal som så önskar influensavaccin.

Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 2 miljarder kronor 2021 och har ca 600 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222